XII. századi falfestészet:

Elõzmények (XI-XII. sz.):

Kosztolány, plébániatemplom

Pécsvárad, apátsági templom

Feldebrõ, az altemplom falképei


Irodalom:


ld. még: XIII. századi falfestészet