XIII. századi falfestészet:

Hidegség, templom:

Ják, bencés apátsági templom freskói:

Zsámbék, Krisztus-fej töredéke a premontrei prépostágból (MNG)

Veszprém, Gizella-kápolna:

Vizsoly, plébániatemplom:

Léka, a várkápolna freskói: 

Sopronbánfalva, Mária Magdolna-templom: püspökszent elõrajza

Süvete: a szentély freskói: Antiochiai Szt. Margit legendája és Utolsó ítélet

Dejte: a hajó freskói: Jézus születése és Passió

Szalonna, a szentély freskói: Szt. Margit legendája


Irodalom:


ld. még: XII. századi falfestészet