Feldebrõ, bencés apátsági templom

alaprajzok, metszetek és rekonstrukciók:

külsõ:

belsõ:

kõfaragványok:

kincsművészeti emlékek a XI. sz. végéről: 


Irodalom:


ld. még: A feldebrõi altemplom falképei

vissza: A XI. sz. középsõ harmadának emlékei