VÁLOGATOTT IRODALOMJEGYZÉK AZ ÁRPÁD-KORI MÛVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

összeállította: Szakács Béla Zsolt

(PPKE, Piliscsaba, 2005)

Az alábbi irodalomjegyzék ajánló jellegû, és sem az emlékek, sem a írások tekintetében, sem könyvészetileg nem törekszik teljességre. Az újabb irodalomból bõvebben merít (alkalmanként kevésbé fontosakat is), míg a korábbi munkák közül sokat elhagy. Itt nagyobb súllyal szerepelnek az összefoglalóbb jellegû mûvek, míg az egyes emlékekre vonatkozó tételek az adott lapokon esetenként kimerítõbbek lehetnek. Bõvítése folyamatosan várható.I. ÁLTALÁNOS IRODALOM


II. A XI. SZ. ELSÕ HARMADA:


III. A XI. SZ. KÖZÉPSÕ HARMADA:


IV. A XI-XII. SZ. FORDULÓJA:


V. A XII. SZ. ÉPÍTÉSZETE:


VI. A TEMPLOMOK ÉKESSÉGEI:


VII. A KORAI GÓTIKA:


VIII. A KORAI GÓTIKA KISUGÁRZÁSA:

IX. A KÉSÕROMANIKA VIRÁGKORA:


X. A GÓTIKA MEGHONOSODÁSA