Mutató:

Ákos, bencés (?) apátsági templom

Aracs, bencés apátsági templom

Aracs, emlékkõ

Árpás: ld. Mórichida

Bánmonostor

Bátaszék, ld.: Cikádor

Bélapátfalva, ciszterci apátsági templom

Bény, korai templom és kõfaragvány

Bény, premontrei prépostsági templom

Beszterce, minorita templom

Bizere, bencés monostor

Bodrogmonostor, kõfaragványok

Boldva, bencés apátsági templom

Borsmonostor, ciszterci apátsági templom

Buda, domonkos kolostor

Buda, ferences kolostor

Buda, Nagyboldogasszony-templom

Buda, polgárváros

Cikádor, ciszterci apátság temploma

Csoltmonostor, bencés apátsági templom

Dévény vára

Dombó, bencés apátsági templom

Dömös, társaskáptalani templom

Eger, székesegyház

Ellésmonostor

Ercsi, bencés apátsági templom

Esztergom, királyi vár és székesegyház

Feldebrõ, bencés apátsági templom

Felsõörs, prépostsági templom

Garamszentbenedek, bencés apátsági templom

Gerény, rotunda

Gyõr, székesegyház

Gyulafehérvár, a korai székesegyház és a késõromán székesegyház

Gyulafirátót, premontrei prépostsági templom

Harina, bencés (?) apátsági templom

Herpály, templomrom

Horpács, ágostonos prépostsági templom

Ipolyság: ld. Ság

Ják, bencés apátsági templom

Jánoshida, premontrei prépostsági templom

Jásd, bencés apátság maradványai

Kalocsa, székesegyház

Kapornak, bencés apátsági templom

Kaposszentjakab: ld. Zselicszentjakab

Karcsa, rotunda és stefanita templom

Kerc, ciszterci apátsági templom

Kisbény: ld. Bény

Kiszombor, rotunda

Kolozsmonostor, bencés apátság

Kõ: ld. Bánmonostor

Lébény, bencés apátsági templom

Léka, vár

Margitsziget, domonkos kolostor

Margitsziget, ferences kolostor

Mohács, oszlopfõ

Mórichida, premontrei prépostsági templom

Nagykapornak: ld. Kapornak

Németújvár, vár

Óbuda, ferences kolostor

Óbuda, királyi vár

Óbuda, Szt. Péter prépostsági templom

Ócsa, premontrei prépostsági templom

Ópusztaszer: ld. Szer

Pannonhalma, bencés apátsági templom

Pásztó, bencés, majd ciszterci apátsági templom

Pécs, székesegyház

Pécsvárad, bencés apátsági templom

Pilis, ciszterci apátsági templom

Pozsony, ferences templom

Pusztaszer, ld. Szer

Ság, premontrei prépostsági templom

Sárospatak, ferences kolostor

Sárvármonostor, bencés apátsági templom

Somogyvár, bencés apátsági templom

Sopron, ferences templom

Sopron, Ó-zsinagóga

Sopron, polgárváros

Sopronhorpács: ld. Horpács

Székesfehérvár, királyi város

Székesfehérvár, kõtöredékek a királyi bazilikából

Székesfehérvár, Szent István-szarkofág

Székesfehérvár, Szûz Mária társaskáptalani templom

Szekszárd, bencés apátsági templom

Szentgotthárd, ciszterci apátsági templom

Szepes vára

Szepeshely, társaskáptalani templom

Szer, bencés apátsági templom

Tihany, bencés apátsági templom

Titel, társaskáptalani templom

Tarnaszentmária, templom

Türje, premontrei prépostsági templom

Vác, székesegyház

Vasvár, domonkos kolostor

Vértesszentkereszt, bencés apátsági templom

Veszprém, Gizella-kápolna

Veszprém, székesegyház

Veszprém, Szt. Katalin-domonkos kolostor

Veszprémvölgy, apácakolostor

Visegrád, Szent András-kolostor

Visegrád, esperesi templom

Visegrád, vár

Zalavár, bencés apátsági templom

Zirc, ciszterci apátsági templom

Zsámbék, premontrei prépostsági templom

Zselicszentjakab, bencés apátsági templom