Dél-magyarországi emlékek a XI. sz. második felébõl és a XII. sz. elejérõl


Irodalom:


vissza: Magyarországi mûvészet a XI. században