Bodrogmonostorszeg, kõtöredékek:


Irodalom:


vissza: Dél-magyarországi emlékek a XI. sz. második felébõl és a XII. sz. elejérõl