Bény, korai templom és kőfaragvány


Irodalom:


ld. még: Bény, premontrei prépostság temploma