Bény, premontrei prépostság temploma

    Rajzok:

 

    Képek:

   A rotunda:

 


Irodalom:


ld. még: Bény, korai templom és kőfaragvány