a praerómai itália és a római birodalom művészete

-         képtár

 

összeállította: bencze ágnes

 

készült egy példányban, kizárólag oktatási és tanulmányi célból, a pázmány péter katolikus egyetem bölcsészettudományi kara számára. nem másolható és az eredeti jogtulajdonosok engedélye nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.

 

 

 

 

etruszkok és italicusok

 

1.      az ókori etruria térképe

2.      latiumi impasto kunyhóurna, kr. e. 800 k.

3.      villanova-kori, kettős kúp alakú (bikonikus) impasto urna, kr. e. ix. sz. (orvieto).

4.      plasztikus díszítésű, bikonikus impasto urna volterrából kr.e. vii. sz. (firenze).

5.      arany fibula granulált állatalakos díszítéssel vetuloniából („tomba del littore”), kr. e. 630 k.

6.      subgeometrikus madáralakokkal díszített tál, kr. e. 650-630 (róma, villa giulia).

7.      bucchero kehely bepecsételt díszítéssel caeréből, kr. e. 650-630 (cerveteri).

8.      bucchero korsó bekarcolt, orientalizáló állatfrízzel, kr.e. 630-620 (róma, villa giulia).

9.      a caerei nekropolis részlete (halomsírok), kr.e. vii-vi. sz.

10.  casale marittimo, halomsír (tholos) belső részlete (álboltozat), kr.e. vii. sz.

11.  caere, a tomba dei capitelli belseje, kr.e. vii. sz. vége – vi. sz. eleje.

12.  ülő alak terrakotta szobra caerei sírból, kr. e. vii. sz.

13.  ún. „canopus-urna” chiusiból (clusium), kr. e. vii. sz. vége (firenze).

14.  vulci, „sírőrző” kentaur szobra nenfritből, kr. e. 590-580 (róma, villa giulia).

15.  etruszko-korinthosi amphora a szakállas sphinx-festőtől, vulciból, kr.e. 630-620 (róma, villa giulia).

16.  „pontusi amphora”, vulci, kr. e. 560-550.

17.  „caerei hydria”, kr.e. 530-520.

18.  a micali-festő feketealakos vázája, kr. e. 490-480.

19.  tarquinia, tomba dei tori („bikák sírja”), freskórészlet: achilleus és troilos, kr. e. 540 k.

20.  tarquinia, tomba della caccia e della pesca („halászat és vadászat” sírja), freskórészlet, kr. e. 530-520.

21.  tarquinia, tomba delle leonesse („nőstényoroszlánok sírja”), részlet, kr. e. 520 k.

22.  tarquinia, tomba del triclinio („a triclinium sírja”), freskórészlet fuvolás ifjú alakjával, kr.e. 480-470.

23.  tarquinia, tomba dei leopardi, freskórészlet, kr. e. 470 k.

24.  szarkofág, fedelén házaspár alakjával, terrakotta, caere, kr. e. 530-520 (róma, villa giulia – két hasonló példány: louvre, british museum).

25.  kisbronz harcos-alak, talán használati tárgy eleme, valószínűleg clusiumi műhelyből, kr. e. 560-550 (firenze).

26.  két bronz kandeláber vulcii műhelyből, kr.e. 520-500 (vatikán ill. villa giulia)

27.  clusiumi „cippus” (laposdomborművel díszített sírkő), kr. e. 500-490.

28.  a „veii apollo”. veii, a „portonaccio”-templom akrotérion-szobra, terrakotta, kr.e. 510-500 (róma, villa giulia).

29.  női fejjel díszített terrakotta antefix a veii „portonaccio”-templomról, kr.e. 510-500.

30.  a satricumi mater matuta templom terrakotta antefixe (szatír és mainasz), kr. e. 490-480 (róma, villa giulia).

31.  pyrgoi, „a-templom, terrakotta oromcsoport (heten thébai ellen), kr. e. 480-470 (róma, villa giulia).

32.  terrakotta fjúalak a veii „portonaccio” szentélyből, kr. e. v. sz. vége felé (róma, villa giulia).

33.  „malavolta-fej”, terrakotta szobor töredéke a veii „portonaccio” szentélyből, kr.e. 420-430 k.

34.  a praxias-festő álvörösalakos vázája, kr. e. 470-460 k. (orvieto).

35.  a faliszk diespiter-festő vörösalakos vázája, kr. e. 400 k. (civitacastellana)

36.  vörösalakos harangkratér tarquiniából, kr. e. iv. sz. eleje (tarquinia).

37.  női fejjel díszített, vörösalakos tál a „genucilia” csoportból, caerei műhelyből, kr. e. iv. sz. közepe (tarquinia)

38.  vörösalakos harangkratér vulciból, „turmuca” csoport, trójai foglyot megölő aias és charun alakjaival, kre. e. iv. sz. közepe (párizs, cabinet des médailles)

39.  vörösalakos volutás kratér az orvietói „vanth” csoportból, kr.e. iv. sz. közepe (chiusi)

40.  felsinai stélé (búcsújelenet), kr. e. v. sz. vége (bologna).

41.  chimaira, bronzplasztika, kr.e. 400 körül (arezzo).

42.  falerii, férfifej töredéke, kr.e. 400 körül (róma, villa giulia).

43.  „todii mars”, harcos bronz szobra, valószínűleg orvietói műhelyből, umber-kelta megrendelő számára készült fogadalmi szobor kr.e. 400 körül (vatikán).

44.  urna-szobor: halott férfi szárnyas, női haláldémonnal, clusiumi műhely, kr. e. 400 körül (chiusi, a chianciano nekropolisból)

45.  tarquinia, velthur partunus szarkofágja, kr. e. 330-320 (tarquinia).

46.  tarquinia, tomba dell’orco i, freskórészlet velia spurinai alakjával, kr.e. iv. sz. eleje.

47.  vulci, tomba françois, freskórészlet trójai foglyok kivégzésének jelenetével, kr.e. 350-325 k.

48.  részlet a tomba franois freskójából: trójai fogoly feje.

49.  orvieto, tomba golini i és ii, túlvilági lakoma ill. triumphus ábrázolásával, kr.e. 360-350 k.

50.  tarquinia, terrakotta szárnyas lovak az „ara della regina” templom oromcsoportjáról, kr.e. 350 körül (tarquinia).

51.  falerii, terrakotta szobortöredék (apollo?), épületdíszítő plasztika, kr.e. iii. sz. (róma, villa giulia).

52.  vulci, bronztükör, kr.e. iv. sz.

53.  volsinii műhely (?), bronztükör, kr.e. iii. sz. (róma, villa giulia)

54.  ficoroni-ciszta, kr.e. 350 k.

55.  bronz férfifej portrészoborról, san giovanni lipioni lelőhelyről (közép-itália), kr. e. iii. sz. (párizs, cabinet des médailles)

56.  fogadalmi terrakotta férfifej tarquiniából, kr. e. iii. sz. (tarquinia)

57.  perugia, a volumnius (velimna) család sírkamrája, arnth velimna szarkofágurnája, kr. e. iii. sz.

58.  travertin szarkofágurna, perugiai műhelyből, kr. e. ii. sz. (perugia)

 

 

 

 

 

 

római művészet

 

urbanisztika, építészet

1.      róma ókori emlékeinek topográfiája (térkép).

2.      ostia térképe.

3.      herculaneum térképe.

4.      pompeii térképe.

5.      augusta trevirorum (trier) térképe.

6.      ephesos római kori állapotának térképe.

7.      leptis magna térképe.

8.      palmyra térképe.

9.      timgad térképe.

10.  róma, campus martius, a largo argentina köztársaságkori szentélykörzete.

11.  terracina, juppiter anxur szentélye.

12.  praeneste,a fortuna primigenia-szentély rekonstrukciós rajza, kr. e. 100 k.

13.  róma, forum boarium, portunus temploma (egykor ún. fortuna virilis), kr.e. i. sz.

14.  forum boarium, hercules victor kerek temploma (egykor ún. vesta templom).

15.  ugyanez másképp.

16.  nemausus (nîmes), a „maison carrée” egy oszlopfője.

17.  róma, via appia, caecilia metella síremléke, kr. e. i. sz. közepe.

18.  róma, a forum romanum és a császárforumok.

19.  róma, forum romanum, vesta temploma.

20.  róma, forum romanum, iuturna temploma.

21.  róma, a császárforumok térképe.

22.  róma, a palatinus épületei (alaprajz).

23.  róma, marcellus színháza, kr.e. 13-11.

24.  róma, augustus foruma a mars ultor maradványaival, kr.e. 2.

25.  róma, campus martius, augustus mauzóleuma (rekonstrukció).

26.  róma; az ara pacis, a horologium és augustus mauzóleuma a campus martiuson (rekonstrukció).

27.  róma, aqua claudia.

28.  róma, domus aurea, nyolcszögletű lakomaterem (coenatio), kr. u. 65-66.

29.  római villa a kr. u. i. sz-ban: pompeii, villa dei misteri (rekonstrukció).

30.  herculaneum, magánház tricliniuma.

31.  a pompeii amphitheatrum ábrázolása pompeii freskón.

32.  róma, az amphitheatrum flavium (colosseum) kívülről, kr.u. 80.

33.  róma, az amphitheatrum flavium belső részlete, kr. u. 80.

34.  pula, amphitheatrum.

35.  róma, palatinus, domitianus palotájának romjai, kr. u. 80-90.

36.  róma, traianus vásárcsarnoka.

37.  timgad, traianus diadalíve a város nyugati részén.

38.  tibur (tivoli), villa hadriana, alaprjaz.

39.  tibur (tivoli), villa hadriana, a „canopus” részlete.

40.  tibur (tivoli), villa hadriana, a „canopus” és a „serapeion”.

41.  római katonai tábor rekonstrukciója: hadrianus britanniai falának részlete.

42.  róma, a pantheon szerkezete (metszetrajz).

43.  róma, forum romanum, antoninus pius és faustina temploma.

44.  róma, palatinus, septimius severus „septizodium”-a (rekonstrukció).

45.  róma, caracalla fürdője (thermae antoninianae), alaprajz.

46.  arausio (orange), színház.

47.  augusta praetoria (aosta), odeon.

48.  augustodunum (autun) városkapuja.

49.  milétos városkapuja.

50.  augusta trevirorum (trier), porta nigra.

51.  római vízvezeték meridánál (los milagros).

52.  nemausus (nîmes) város vízvezetéke (pont du gard).

53.  ephesos, hadrianus temploma, kr. u. ii. sz.

54.  ostia, a nagy fürdő részlete, kr. u. ii. sz.

55.  baalbek, templomkerület (alaprajz).

56.  petra, a monasterium néven ismert sziklatemplom, kr. u. iii. sz.

57.  palmyra, oszlopsor.

58.  róma, aurelianus-féle városfal, részlet, kr. u. 272-282.

59.  róma, minerva medica temploma.

60.  róma, diocletianus fürdője, alaprjaz, kr. u. 305-6.

61.  róma, diocletianus fürdője, rekonstrukciós metszetrajz.

62.  róma, maxentius (constantinus) basilicája, kr. u. 306.

63.  róma, forum boarium, „ianus quadrifrons” (négy homlokzatú diadalív), constantinus korából (?).

 

 

 

 

szobrászat

 

            portré

1.      az ún. capitoliumi brutus: közép-itáliai bronz portréfej, kr. e. iii. sz. (róma, capitoliumi múzeum)

2.      a capitoliumi brutus részlete.

3.       l’arringatore”: aulus metellus cortonai arisztokrata portrészobra, bronz, kr. e. ii. sz. eleje (firenze, mus. arch.)

4.      házaspár kettős sírszobra a via statilia melletti síremlékről, kr.e. i. sz. első fele (róma, palazzo dei conservatori)

5.      köztársaságkori portré, márvány, kr.e. i. sz.

6.      köztársaságkori portré, scipio africanus (?), kr. e. i. sz.

7.      köztársaságkori portré, ún. sulla, kr.e. i. sz.

8.      pompeius portréja, kora császárkori másolat kr. e. i. sz-i eredetiről (koppenhága, ny carlsberg glyptothek)

9.      a „barberini-szobor”, togás római férfi két őse képmásával, augustus-kor (róma, palazzo dei conservatori).

10.  házaspár („cato és licinia”) kettős síremlék-büsztje, kr. e. i. sz. vége (vatikán).

11.  augustus páncélos portrészobra livia prima porta-i villájából, kr.e. 17-10 k. (vatikán)

12.  augustus mint augur, portrészobor a via labicana mellől (róma, mus. nazionale).

13.  augustus portréja, „capite velato”.

14.  augustus portréja, valószínűleg tiberius korából, (róma, musei capitolini).

15.  nero portréja.

16.  vespasianus portréja.

17.  flavius-kori női portré (róma, musei capitolini).

18.  traianus portréja (ostia).

19.  traianus portréja.

20.  hadrianus portréja kr. u. 120 körül (ostia).

21.  hadrianus portréja kr. u. 130 körül.

22.  antinoos szobra, delphoi.

23.  antoninus pius büsztje (louvre).

24.  marcus aurelius ifjúkori portréja.

25.  marcus aurelius bronz lovasszobra, részlet; kr. u. 177-180 k. (róma, capitolium).

26.  marcus aurelius arany büsztje aventicumból (avanche).

27.  faustina minor portréja.

28.  lucius verus portréja (louvre).

29.  commodus „mint hercules”, portrébüszt, kr. u. 191-192 (róma, palazzo dei conservatori).

30.  septimius severus portréja.

31.  iulia domna portréja.

32.  caracalla portréja, kr. u. 212-215 között.

33.  severus alexander portréja (róma, musei capitolini).

34.  traianus decius portréja (róma, musei capitolini).

35.  probus portréja (róma, musei capitolini).

36.  tetrarcha (talán galerius) porfír szobra athribisből (kairó).

37.  a tetrarchák szoborcsoportja velencében, kr. u. 305 k.

38.  constantinus bronz portréja (róma, musei capitolini).

39.  constantinus kolosszális márványszobrának feje (róma, musei capitolini).

40.  férfi és női portré a valentinianus-dinasztiából, kr. u. iv. sz. (konstantinápoly és como)

41.  ii. valentinianus (375-392) portrészobra aphrodisiasból (istanbul).

42.  császári dinasztia női tagja (talán aelia flaccilla, arcadius lánya) portrészobra ciprusról, kr. u. v. sz. eleje (párizs, bibliothèque nationale)

43.  előkelő magánember portréja ephesosból, kr. u. v. sz. eleje.

 

 

 

 

   reliefek, szarkofágok

1.      scipio barbatus szarkofágja, kr. e. ii. sz. (vatikán).

2.      amiternumi sírrelief, kr.e. i. sz. (l’aquila, múzeum).

3.      relief (fogadalmi oltár), triclinium-jelenet. rcv_74b

4.      „domitius ahenobarbus oltára”, relief, kr.e. ii. sz. vége (?), áldozati szertartást ábrázoló reliefrész (párizs)

5.      „domitius ahenobarbus oltára”, tengeri istenek menetét ábrázoló mitológiai reliefrész (münchen)

6.      a basilica aemilia frízének részlete (a szabin nők elrablása), kr.e. i. sz. közepe (róma, forum romanum)

7.      az apollo sosianus templom reliefje, kr.e. 30 k. (róma, palazzo dei conservatori)

8.      ara pacis augustae, kr.e. 9 (róma, campus martius) – tellus-allegória

9.      ara pacis augustae, kr.e. 9 (róma, campus martius) – a princeps családja az ünnepi felvonulásban

10.  ara pacis augustae, kr.e. 9 (róma, campus martius) – aeneas áldozata

11.  ara pacis augustae, kr.e. 9 (róma, campus martius) – girland-motívum

12.  ara pacis augustae, kr.e. 9 (róma, campus martius) – növényi ornamentika az elkerítő falról

13.  márvány relief: tehenet hajtó paraszt fantasztikus tájban (münchen).

14.  haterii-síremlék, részlet emelőgéppel és sírtemplommal, kr. u. i. sz. vége (vatikán)

15.  ara pietatis, kr. u. i. sz. (róma, villa medici)

16.  titus diadalive rómában, kr. u. 90 k.

17.  relief a titus-ívrõl, déli oldal.

18.  relief a titus-ívrõl, északi oldal.

19.  cancelleria-relief, profectio principis, kr. u. 93-96 (vatikán)

20.  részlet traianus oszlopáról, kr. u. 113.

21.  másik részlet traianus oszlopáról, (róma).

22.  beneventum, traianus diadalívének déli frontja.

23.  hadrianus „tondói” – áldozat apollónak, kr. u. 130-as évek (róma, constantinus-ív)

24.  „arco di portogallo”: hadrianus gyászbeszéde és sabina apotheosisa reliefek, kr.u. 136-140 (róma, palazzo dei conservatori)

25.  girlandos szarkofág (aktaión halála), kr.u. 130-as évek (louvre)

26.  hadrianus temploma: provincia-perszonifikációk az alapot szegélyező reliefről, kr.u. 140-145 k. (róma, conservatori)

27.  antoninus pius oszlopának talapzata (decursio), kr. u. 161-2 (vatikán).

28.  antoninus pius oszlopának talapzata (apotheosis).

29.  szarkofágrelief kettős bacchikus menettel, kr.u. 140-150 k. (vatikán)

30.  relief, valószínűleg marcus aurelius diadalívéről, kr. u. 175-180 (róma, constantinus-ív).

31.  relief, valószínűleg marcus aurelius diadalívéről: a császár áldozata iuppiternek, kr.u. 175-180 (róma, palazzo dei conservatori).

32.  relief, valószínűleg marcus aurelius diadalívéről: a császár triumphusa, kr. u. 175-180 (palazzo dei conservatori).

33.  részlet marcus aurelius oszlopáról, kr.u. 180-190 k. (róma)

34.  csatajelentes szarkofág, kr. u. 170-es évek (musei capitolini)

35.  portonaccio szarkofág, kr. u. 190 körül (róma, museo delle terme )

36.  septimius severus diadalíve a forumon, kr. u. 203.

37.  figurális díszítésű pilaszterfő caracalla fürdőjéből, kr. u. 212-216.

38.  préselőkád alakú szarkofág (lenos) bacchikus jelenettel, kr.u. 210-220 (vatikán)

39.  mitológiai jelenet: endymión és selené,szarkofág-relief, kr.u. 210-220 (róma, palazzo doria pamphili)

40.  mitológiai jelenet: endymión és selené,szarkofág-relief, kr.u. 210-220 (louvre)

41.  ludovisi-szarkofág, kr. u. 250-260 k. (róma, museo delle terme)

42.  aciliai szarkofág (iii. gordianus portrészobrával?), kr. u. 250-260 (róma, mus. naz. delle terme)

43.  mattei szarkofág, kr.u. 280-290 (róma, museo nazionale).

44.  szarkofág meleagros mítoszának ábrázolásával, kr.u. 290 k. (róma, palazzo dei conservatori)

45.  galerius diadalíve, reliefrészlet és rekonstrukciós rajz, kr. u. 296 (thessaloniki).

46.  decennalia-talapzat, kr. u. 303 (róma, forum); és egy másik oldala.

47.  forum, constantinus diadalíve, kr.u. 315.

48.  constantinus-ív, a fríz részlete: a milvius-hídi csata.

49.  constantinus-ív, a fríz részlete: liberalitas imperatoris (a császár adakozása).

50.  constantinus-ív, tondó: a nap fogata.

51.  theodosius obeliszkjének talapzata, kr.u. 492 (isztanbul)

52.  szarkofág dionysos és évszak-perszonifikációk alakjaival, kr.u. 320 k. (róma)

53.  junius bassus, keresztény praefectus urbi szarkofágja, kr. u. 359 (vatikán)

54.  porfír szarkofág, helena mauzóleumából (via labicana), kr. u. iv. sz. (vatikán)

 

 

   egyéb

1.      stephanos: orestés és élektra, kr.e. i. sz. (nápoly, museo nazionale)

2.      „iuno ludovisi”, kr.u. i. sz. (róma, museo nazionale)

3.      a nílus perszonifikációja hadrianus tiburi villájából.

4.      szatír hadrianus tiburi villájából, vörös márvány (róma, musei capitolini)

 

 

 

 

 

festészet, mozaik

1.      a fabiusok esquilinusi sírjának freskótöredéke, kr.e. iii. sz. eleje (róma, palazzo dei conservatori)

2.      az „1. falfestészeti stílus” példája: festett díszburkolat, herculaneum, „samnis ház”, kr.e. 100 k.

3.      az odysseia (festett pillérekkel tagolt) jelenetei egy római házból, esquilinus, kr.e. 50-40 k. (vatikán)

4.      róma, palatinus, „griffek háza”, korai „2. stílusú” festett dekoráció, kr. e. 80 k.

5.      fantasztikus építészeti táj („2. stílus”), freskó, fannius sinistor villája, pompeii, kr.e. 50 k.

6.      pompeii, a villa dei misteri alaprjaza, a misztérium-freskók termével.

7.      a villa dei misteri misztériumfreskójának szerkezete.

8.      részlet a villa dei misteri misztérium-freskójából: olvasástanítás, kr.e. i. sz. közepe.

9.      két részlet a villa dei misteri misztérium-freskójából: dionysos és ariadné bacchikus kísérők körében ill. a misztikus kosár leleplezése, kr.e. i. sz. közepe.

10.  részlet a villa dei misteri misztérium-freskójából: szárnyas démon, kr.e. i. sz. közepe.

11.  illuzonisztikus építészeti táj („2. stílus”) két példája pompeiiből.

12.  „2. stílusú dekoráció az ún. „augustus házá”-ban, róma, palatinus, kr.e. 30-20 k.

13.  „2. stílus, álarchitektúra”, freskó, boscoreale.

14.  palatinus, livia házának freskói (girlandok architekturális keretben).

15.  palatinus, livia házának freskói (kert-freskó).

16.  kertfreskó részlete, pompeii, „casa della venere marittima” (venus születése-ház).

17.  a „farnesina-villa” freskói („3. stílus” ill. „kandeláberstílus”), kr.e. 20 k. (róma, museo nazionale)

18.  freskórészlet, római ház a basilica dei ss. giovanni e paolo alatt.

19.  palatinus, az aula isiaca freskói.

20.  „4. stílusú” álarchitektúra, freskó, herculaneum.

21.  „4. stílusú” freskórészlet, megalographiával. pompeii („hajók háza”).

22.  szakrális-bukolikus táj boscotrecaséból, kr. u. i. sz. eleje (nápoly, museo nazionale).

23.  tengeri kikötő, freskó stabiaeből, kr. u. 70 k. (nápoly, museo nazionale).

24.  „tengeri pagoda” (fantasztikus táj) freskó, stabiae, tengerparti villa.

25.  mitológiai jelenet, freskó, pompeii (meleagros-ház).

26.  mitológiai megalopraphia, freskó, herculaneum.

27.  megalographia (zsánerjelenet maszkkal), freskó, herculaneum.

28.  macedonia és asia nőalak-allegóriái, megalographia „pompeii vörös” háttérben, freskó, boscoreale.

29.  csendélet üvegtálban, pompeii (iulia felix háza).

30.  számadást készítő fiatal nő portréja, freskó, pompeii.

31.  vászonra festett férfiportré, antinoé.

32.  bikaölő mithras, freskó a capuai mithras-szentélyből, kr.u. 160 k.

33.  a pancratiusok sírja: festett- és stukkódíszítés, kr.u. 160 k. (róma, via latina)

34.  az aureliusok sírkamrája, a „b sírkamra” festett dekorációja, kr.u. 240 k. (róma)

35.  szt. callixtus katakomba, mennyezetfreskó a „jó pásztor” allegórikus alakjával, kr. u. iii. sz. vége (róma)

36.  szt. callixtus katakomba, étkezési jelenet.

37.  a praenestei fortuna primigenia szentély nílus-mozaikja, kr. e. i. sz. (palestrina)

38.  csendélet tragikus maszkkal, mozaik, pompeii.

39.  folyóparti táj állatokkal, mozaik, pompeii. pvl_70

40.  bukolikus-dionysikus táj, mozaik a tiburi villa hadrianából.

41.  galambok tál körül, mozaik a tiburi villa hadrianából.

42.  ostia, a nagy fürdő fekete-fehér (bichróm) neptun-mozaikja, kr.u. ii. sz.

43.  ostia, fekete-fehér (bichróm) mozaik.

44.  caracalla fürdője: az atléta-mozaikos lunetta összképe, kr. u. 216.

45.  caracalla fürdője: az atléta-mozaik részlete.

46.  ostia, krisztus mint tanító

, mozaik.

47.  iunius bassus basilicája, opus sectile technikájú mozaik, kr. u. 331 k.: fogathajtás, állatviadal (róma, palazzo dei conservatori).

48.  torre annunziata, mozaik.

49.  vadászat-mozaik részlete a piazza armerina-i (szicília) senatori villából, kr.u. iv. sz.

50.  soussa, mozaik. vergilius clio és melpomené között.

 

 

 

 

 

iparművészet

 

1.      a portland-váza, kr.u. i. sz. (london, british museum)

2.      hildesheim, kantharos, kr. u. i. sz.

3.      hildesheim, az ezüst étkészlet másik darabja.

4.      a boscorealei kincslelet egyik darabja, kr.u. i. sz. vége (louvre).

5.      a camea augusta.

6.      a gemma tiberiana.

7.      a gemma claudia.

8.      a „rotschild-lykurgos csésze”, áttört vésésű üveg (vas diatretum), kr. u. iv. sz. (british museum)

9.      a symmachus család elefántcsont diptychonja, pogány áldozati jelenettel, kr. u. 390 k. (london, victoria & albert museum)

10.  elefántcsont diptychon, keresztény „ádám a paradicsomban” ábrázolással, kr. u. iv. sz. (firenze)

11.  stilicho conculi elefántcsont diptychonja, stilicho és családja ábrázolásával, kr. u. iv. sz. (monza)

12.  theodosius missoriuma, ezüst, kr. u. iv. sz. vége (madrid)