Késő középkori magyar művészet

Eger, a székesegyház feltárási alaprajza, XII., XIV., XV. sz.

Győr, székesegyház, Héderváry-kápolna, külső, XIV. sz. 2. fele

Garamszentbenedek, bencés apátsági templom, Ny-i homlokzat, XIV. sz. 2. fele - XV. sz. eleje

Csatka, pálos templom, belső, felszentelve 1361-ben

Budaszentlőrinc, pálos templom, feltárási alaprajz, XIII., XIV., XV. sz.

Sopron, v. ferences (ún. Kecske-) templom, káptalanterem, belső, 1330 k.

Lőcse, Szt. Jakab-templom, belső ÉK-re, XIV. sz. első két harmada

Lőcse, minorita templom, D-i homlokzat, XIV. sz. első évtizedei

Szászsebes, plébániatemplom, szentélybelső, XIV. sz. 2. fele

Diósgyőr, vár, külső, 1360-70 k.

Zólyom, vár, udvar, 1370-80 k.

Visegrád, Fellegvár, periodizált alaprajz, XIII-XV. sz.

Buda, várkápolna rekonstruált alsó szintje, belső, XIV. sz. 2. fele

Krigi I. oltár, 1300 k. (Pozsony, Szlovák Nemzeti Galéria)

Piliscsabai Madonna, id. Erzsébet királyné adománya az óbudai klarisszáknak, cseh?, XIV. sz. 3. negyede (Piliscsaba, plébániatemplom)

Mateóci Kálvária, XIV. sz. 2. negyede (Mateóc, rk. templom)

Héthársi Pietà, XIV. sz. 3. negyede (Héthárs, rk. templom)

Szepeshely, Károly Róbert koronázása, falkép, 1317 (Szepeshely, prépostsági  templom)

Esztergom, palotakápolna, falképek, 1340 k.

Velemér, templombelső Johannes Aquila falképeivel, 1378

Pozsony, C missale, kánonkép, XIV. sz. 2. fele (Bp., OSzK Cod. lat. 220)

Magyar Anjou Legendárium, Szt. László legendája, 1330 k. (Vatikáni Könyvtár, Vat. lat. 8541, fol. 83v)

Képes Krónika, címlap, 1358 u. (Bp., OSzK, Cod. lat. 404)

Kolozsvári Márton és György: Szt. György-szobor, 1373 (Prága, Nemzeti Galéria, restaurálás előtti állapot)

Váradi korona, Mária királynő vagy Zsigmond király sírjából, XIV. sz. 2. fele (Bp., MNM)

Aachen, palástcsat a magyar kápolna felszereléséből, Nagy Lajos adománya, 1367 (Aachen, Kincstár)

Országalma a magyar koronázási jelvények közül, XIV. sz. eleje (Bp., Országház)

Pozsony, Szt. János-kápolna, belső K-re, XIV. sz. vége

Pozsony, Szt. Márton-templom, hosszházbelső DNy-ra, XV. sz. 1. fele

Buda, Nagyboldogasszony-templom, Mária-kapu a feltáráskor, 1400 k.

Kassa, Szt. Erzsébet-templom, alaprajz a restaurálás előtt, XIV. sz. vége-XV. sz. 1. fele

Kassa, Szt. Erzsébet-templom ÉNy-ról, XIV. sz. vége-XV. sz. 1. fele

Kassa, Szt. Erzsébet-templom, É-i kapu, Passió és Szt. Erzsébet-legenda, XV. sz. eleje

Kolozsvár, Szt. Mihály-templom, alaprajz, XIV. sz. 2. felétől a XV. sz. közepéig

Brassó, Fekete templom, külső ÉK-ről, 1385 e. - 1423 u.

Visegrád, királyi palota, periodizált alaprajz, XIV. sz., 1408 e. és 1476-90 

Visegrád, királyi palota, kútház, XIV. sz. vagy XV. sz. eleje (Visegrád, Salamon-torony)

Pozsony, vár, 1420-30-as évek

Ozora, Filippo Scolari (Ozorai Pipo) vára, 1416-26 (későbbi átalakításokkal)

Buda, királyi vár, a D-i palota nagyterme, XV. sz. eleje (BTM)

Budavári szoborlelet, 52. sz. chaperonos férfi, 1400-1420 k. (Bp., BTM)

Budavári szoborlelet, 28. sz. apostol 1400-1420 k. (Bp., BTM)

Toporc, II. Madonna, 1420 k. (Bp., MNG)

Szent László-herma, 1406 u., sodronyzománc, eredetileg Várad (Győr, székesegyház, Héderváry-kápolna)

Siklós, ágostonos templom szentélye, falkép Szt. András apostollal, 1408 u.

Pónik, plébániatemplom, diadalív falképe, D-i oldal: Intercessio, Cselekvő Kereszt,  1415

Székelyderzs, Szt. László-legenda: Küzdelem, 1419

Körmöcbánya, városi könyv, Keresztrefeszítés és Utolsó ítélet, 1426 (Körmöcbánya)

Kolozsvári Tamás: Kálvária-oltár Garamszentbenedekről, 1427 (Esztergom, Keresztény Múzeum)

Lőcse, Szt. Jakab-templom, a Szt. Katalin-oltár predellája: Maiestas Domini és Jákob lajtorjája, XV. sz. eleje

Visegrád, a királyi palota rekonstruált kerengője, 1480-as évek

Csütörtökhely, Szapolyai-kápolna, XV. sz. 3. negyede

Pannonhalma, bencés apátság kerengője, 1486

Kolozsvár, Farkas utcai templom, belső K-re, 1486-1516 közt

Szeged, Alsóvárosi templom, alaprajz, 1480-1503

Nyírbátor, Szt. György-templom, belső K-re, XV. sz. vége

Berethalom, vártemplom, összkép É-ról, 1510-24 k.

Pest, Belvárosi templom, D-i kapu, XVI. sz. eleje

Siklós, várkápolna, belső K-re, XVI. sz. eleje

Báti tábla Szt. Katalin legendájának jeleneteivel, 1440-50 k. (Esztergom, Keresztény Múzeum)

Mateóci mester: Mateóci főoltár Szt. István és Szt. Imre legendájával, XV. sz. közepe (Mateóc)

GH mester: Mosóci Szentháromság-oltár Kegyelem trónusával, Ernuszt János címerével, 1471 (Bp., MNG)

Jánosréti mester: A jánosréti Szt. Miklós-főoltár csukva: Olajfák hegye és Kálvária, 1480 k. (Bp., MNG)

Garamszentbenedeki Úrkoporsó, 1470-90 k. (Esztergom, Keresztény Múzeum)

Kassa, Szt. Erzsébet-templom,  főoltár középrésze és predellája, 1470-es évek

Galgóci Bethlehem, a pozsonyi dóm egykori főoltáráról, 1480 k. (Pozsony, Szlovák Nemzeti Galéria)

Mateóci királyszobrok mestere: Keresztelő Szt. János Szlatvinból, XVI. sz. eleje (Bp., Magyar Nemzeti Galéria)

Lőcsei Pál: A Szt. Jakab-templom főoltára, Lőcse, 1506-1514 k.?

MS mester: Vizitáció, 1506 (Bp., Magyar Nemzeti Galéria)

Medgyesi főoltár táblája: Keresztrefeszítés, 1480-90