Árpád-kori művészet

Székesfehérvár, Szűz Mária prépostsági templom, feltárási alaprajz, XI. század

Székesfehérvár, Szt. István szarkofágja, 1083 k.

Zalavár, bencés apátság, kőlaptöredék fonatkör és nyúlra lecsapó sas részletével, XI. sz. (Zalaegerszeg)

Pécsvárad, bencés apátság, kétszintes kápolna (ún. altemplom) földszintje, XI. sz.

Pécsvárad, kétszintes kápolna (ún. altemplom), angyalt ábrázoló falkép, XII. sz.

Veszprém, székesegyház, alaprajz, XI. sz. és későbbi átalakítások

Veszprém, székesegyház, párkánytöredék palmettafrízzel, XI. sz. közepe (MNG)

Tihany, bencés apátság temploma, altemplom, 1055 k.

Tihany, bencés apátság temploma, vállkő, 1055 k. (Tihany)

Feldebrő, bencés apátság, alaprajz, XI. sz.

Feldebrő, bencés apátság altemploma, falkép Káin ábrázolásával, XII. sz.

Szekszárd, bencés apátság temploma, alaprajzi rekonstrukció, 1061 k.

Dombó, bencés apátság temploma, kőlap állatküzdelemmel, 1100 k. (Újvidék)

Aracs, emlékkő, 1100 k. (MNG)

Gyulafehérvár, I. székesegyház, kaputimpanon, XII. sz. eleje

Garamszentbenedek, bencés apátság temploma, I. periódus, alaprajz, 1075 k.

Somogyvár, bencés apátság alaprajza, 1091 k. és későbbi átalakítások

Somogyvár, bencés apátság, szentélyrekesztő töredéke (ún. Szt. Egyed miséje), XII. sz. közepe (Kaposvár, Rippl Rónai Múzeum)

Somogyvár, bencés apátság, dombormű angyalábrázolással, 1170-90 k. (MNM)

Óbuda, Szt. Péter-prépostság, szentélyrekesztő töredéke (ún. Ábrahám és a három angyal), XII. közepe (MNG)

Dömös, prépostság, nagy oszlopfejezet, XII. első fele (MNG)

Pécs, székesegyház, alaprajz a restaurálás előtt, XII. sz. és későbbi átalakítások

Pécs, székesegyház, zárókő a Szt. Kereszt-oltár építményéről, 1150-75 k. (Pécs, Dómmúzeum)

Pécs, székesegyház, D-i altemplomi lejáró, Sámson erőpróbája, 1170-80 k. (Pécs, Dómmúzeum)

Székesfehérvár, Szűz Mária prépostsági templom, kapu rekonstrukciója, 1150-70 k. (Tóth Sándor)

Boldva, bencés apátsági templom DK-ről, XII. sz.

Ákos, bencés (?) apátsági templom DK-ről, XII. sz. 2. fele

Szer, bencés apátsági templom, a templom periódusai Trogmayer Ottó szerint, XI-XIII. sz.

Cikádor, ciszterci kolostor rekonstruált alaprajza, XII. sz. 2. fele

Hatkaréjos templomok alaprajza és metszete: Karcsa, Kiszombor, Gerény, Kolozsmonostor, XII-XIII. sz.

Esztergom, székesegyház, alaprajz, XII. sz.

Esztergom, székesegyház, Porta Speciosa, 1185-1196 (XVIII. századi olajkép alapján, Esztergom)

Esztergom, királyi vár, várkápolna, 1200 k.

Kalocsa, I. és II. székesegyház alaprajza, XI. sz. és XIII. sz. eleje

Kalocsa, II. székesegyház, vörösmárvány királyfej, XIII. sz. eleje (MNG)

Pilis, ciszterci apátság, alaprajz, 1184 u.

Pilis, ciszterci apátság, Gertrudis királyné síremléke, 1230 k. (MNG)

Pannonhalma I-III., bencés apátság alaprajza, 996 u. (I.) és 1224-ig (III.)

Pannonhalma III., bencés apátság temploma, belső K felé, felszentelve 1224-ben

Vértesszentkereszt, bencés apátság temploma, alaprajz, XIII. sz. eleje

Ócsa, premontrei prépostság temploma, külső K-ről, XIII. sz. eleje

Gyulafehérvár, II. székesegyház, alaprajz, XII. sz. vége – XIII. sz. eleje

Lébény, bencés apátság temploma, külső DK-ről, XIII. sz. 1. harmada

Bélapátfalva, ciszterci kolostor temploma, külső DK-ről, XIII. sz. 2. negyede

Veszprém, Gizella-kápolna belseje, XIII. sz. 2. negyede

Ják, bencés apátság temploma, alaprajz, 1220 k. – 1256

Ják, bencés apátság Ny-i kapuja, 1230-as évek

Zsámbék, premontrei prépostság temploma, összkép ÉNy-ról, XIII. sz. 2. negyede

Mórichida / Árpás, premontrei prépostság temploma, összkép DK-ről, XIII. sz. közepe

Kerc, ciszterci apátság temploma, XIII. sz.

Visegrád, Salamon-torony, XIII. sz. közepe

Vasvár, domonkos kolostor rekonstrukciója, XIII. sz. közepe

Margitsziget, domonkos apácakolostor alaprajza, XIII. sz. közepe és későbbi átalakítások

Buda, Nagyboldogasszony-templom, alaprajz a restaurálás előtt, 1250-70 k.

Sopron, ferences (ún. Kecske-)templom, külső É-ról, 1270 k.

Sopron, Ó-zsinagóga, belső, 1300 k.

Hidegség, plébániatemplom, apszisfreskó, XIII. sz. közepe

Szent Korona, Bizánc és Itália vagy Magyarország, XI-XII. sz. (Budapest, Parlament)

Koronázási jogar, XI. vagy XII. sz. (Budapest, Parlament)

Koronázási palást = Szt. István székesfehérvári miseruhája, 1031 (MNM)

Gizella-kereszt, Regensburg vagy Magyarország, 1038 előtt (München, kincstár)

Vadászos aquamanile Kisjenőről, magyar?, XII. sz. (MNM)

Pray-kódex, Feltámadt Krisztus, 1200 k. (OSzK)

Krakkói koronakereszt, Árpád-házi Szt. Kinga és Konstanca (?) koronájából, XIII. sz. közepe (Krakkó)

Esztergomi eskükereszt, XIII. sz. közepe (Esztergom, Főszékesegyházi Kincstár)