Görög művészet

Márványidol Syros szigetéről, Kr. e. 2000 k. (kykládikus kultúra)

Kréta, a knóssosi palota alaprajza, minósi kultúra (Kr.e. 2000-1450 k.)

Freskó a knóssosi palotából: ünnepi felvonulás részlete (Kr.e. 1500 k.)

Az ún. Vezér Serlege, steatitból faragott pohár Hagia Triadából, de minden bizonnyal knóssosi műhely munkája, 1500 k.

Minóikus kerámia Phaistosból (Kr.e. 1800 k.)

Minóikus kerámia: gömbölyű váza polip-motívummal (Kr.e. 1500 k.)

Mykénai, tholos-sír (ún. „Atreus kincsesháza), alaprajz és metszet (Kr.e. XIV. sz.)

Arany halotti maszk mykénéi sírból (ún. Agamemnón-maszk), Kr.e. XVI. sz.

Arany és ezüst berakásos tőr Mykénaiból (Kr.e. XVI. sz.)

Mykénai, akropolis, az Oroszlános kapu (Kr.e. XIV. sz.)

Mykénéi kratér harcosok alakjával (Kr.e. 1200 k.)

Mykénéi terrakotta-szobrocska, ún. Ψ-idol (Kr.e. 1200 k.)

Attikai korai geometrikus amphora Athénből (Kr.e. 900-850 k.)

A Dipylon-mester késő gemetrikus amphorája az athéni Kerameikosból (Kr.e. 760 k.)

Geometrikus bronz ló korinthosi műhelyből (Kr.e. VIII. sz. vége)

Az ún. MacMillan aryballos, protokorinthosi vázafestészet (Kr.e. 675-650)

Az ún. Auxerre-i hölgy, dédalikus stílusú mészkő szobor, valószínűleg krétai műhelyből (Kr.e. VII. sz. közepe)

A korfui Artemis-templom oromcsoportja és homlokzatának rekonstrukciója (Kr.e. 580 k.)

A samosi Héra-templom Polykratés korában (Kr.e. VI. sz. harmadik negyede), alaprajz és a homlokzat rekonstrukciója

Delphoi, Apollón-szentély, három kincsesház (Knidos, Marsilia és Siphnos) (Kr.e. VI. sz. második fele)

A sunioni kurosok műhelyéhez tartozó attikai kuros (jelenleg New Yorkban) (Kr.e. 590 k.)

Az ún. peplos-koré az athéni Akropolisról (Kr.e. 540 k.)

Aristodikos sírszobra, attikai kuros (Kr.e. 500 k.)

Az ún. François-váza, attikai feketealakos kratér (Kr.e. 570 k.)

Spártai feketealakos csésze mitológiai jelenettel (Kr.e. 560-550 k.)

Exékias attikai vázafestő feketealakos csészéje, Dionysos a tengeren (München) (Kr.e. 540-530 k.)

Az Andokidés-festő bilingvis amphorája, heverő Héraklés Athénával (Kr.e. 530-520 k.)

Euthymidés vörösalakos amphorája: mulatozó férfiak; felirata: „ahogyan soha nem (fest) Euphronios” (510-500 k.).

Athén, Akropolis: a Parthenón alaprajza és metszete (Kr.e. 447-438)

Athén, Akropolis: az Erechtheion (Kr.e. 420-407)

Phigalia (Bassae): az Apollón-templom belső tere (rekonstrukció) (Kr.e. V. sz. vége)

Korinthosi oszlopfő a phigaliai Apollón-templomból (Kr.e. V. sz. vége)

A priénéi színház alaprajza (Kr.e. IV. sz. vége)

Az ún. Kritios-kuros az athéni Akropolisról (Kr.e. 490-480)

Kocsihajtó szobra Delphoiból, Polyzalos szicíliai tyrannos győzelmi emlékművéről (Kr.e. 470-es évek)

Poseidón vagy Zeus szobra az attikai Artemision-fokról (Kr.e. 460-as évek)

Az olympiai Zeus-templom oromcsoportjai: Oinomaos és Pelops kocsiversenye, a lapithák és a kentaurok harca (Kr.e. 460-as évek)

Myrón Diskobolos (Diszkoszvető) szobrának római kori márvány másolata (az eredeti: Kr.e. 450 k.)

Pheidias Apollón-szobrának római kori márvány másolata (az ún. Kasseli Apollón típus) (az eredeti: Kr.e. 450 k.)

A Parthenón frízének részlete a keleti oldalról: az olymposi istenek (Kr.e. 432 előtt)

Polykleitos Doryphoros (Dárdavivő) szobrának római kori márvány másolata (az eredeti: 440 k.)

Praxitelés Hermés a gyermek Dionysosszal szoborcsoportjának hellénisztikus kori másolata (az eredeti: Kr.e. 350 k.)

Képhisodotos Eiréné a gyermek Plútosszal szoborcsoportjának római kori másolata (az eredeti: Kr.e. 370 k.)

Praxitelés: Knidosi Aphrodité, római kori másolat (az eredeti: Kr.e. 350 k.)

Skopas: Bacchánsnő, római kori másolat (az eredeti: Kr.e. 350 k.)

A halikarnassosi Maussóleion rekonstrukciója (Kr.e. 355 előtt)

Lysippos: Apoxyomenos (magáról az olajat lekaparó atléta), római másolat (Róma, Musei Vaticani) (az eredeti bronz,  Kr.e. 330-as évek)

Lysippos Nagy Sándor-portréja nyomán készült római kori másolat, ún. Alexandros Azara (az eredeti: Kr.e. 320-as évek)

Sókratés „portréja” (ún. B tipusú Sókratés-portré), talán Lysippos koncepciója szerint, (Kr.e. 330 körüli eredeti római kori másolata)

Niké szobra Samothraké szigetéről (Kr.e. II. sz.)

A pergamoni Zeus-oltár (Kr.e. 180-160)

I. Attalos pergamoni „nagy galata emlékművének” rekonstrukciója (Kr.e. 220-210 k.)

A Haldokló Galata alakja a pergamoni nagy galata emlékműről, római kori másolat.

A „Marsyas büntetése” szoborcsoport (Kr.e. III. sz.)

Kuporgó Aphrodité, Kr.e. III. századi (?) eredeti római kori másolata

Laokoón-csoport – talán II. sz. végi, rhodosi alkotóhoz köthető eredeti nyomán készült ókori verzió; Titus thermáiból.

Nagy Sándor mozaik: Pompeii, Casa del Fauno – 300 körüli festmény II. századi másolata.