Szer monostora

rajzok:

képek:

kõfaragványok:


Irodalom: