Óbuda, Szt. Péter-prépostság

Óbuda, helyszínrajz

A prépostsági templom környékének feltárási alaprajza (Bertalan Vilmosné)

A prépostsági templom rekonstruált alaprajza (Bertalan Vilmosné)

A prépostsági templom kõfaragványai:


Irodalom:


ld. még: Óbuda, királyi vár