Margitsziget, helyszínrajz:

(1: az esztergomi érsek vára; 2: premontrei prépostság; 3.domonkos apácakolostor; 4: ferences kolostor; 5: johannita vár)


Irodalom: